Artikelen door Jeroen de Vries

Registreren van predatoren in BFVW app

Het seizoen is al weer volop aan de gang en we hebben weer te maken met een bijzonder voorjaar. Maart april was/is koud en wisselvallig maar gelukkig niet te droog net als vorig jaar. Er lijkt de komende tijd mooi voorjaarsweer aan te komen en hopelijk komt dat op tijd voor de eerste kuikens die […]

Aanvalsplan Grutto overhandigd aan minister Carola Schouten

Uit handen van initiatiefnemer Pieter Winsemius ontving minister Schouten het Aanvalsplan Grutto. Samen met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland heeft hij dit initiatief gestart om de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels te stoppen. Dit actieplan is met zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. Download het Aanvalsplan grutto en […]

Webinar landbouw over ontwerp-Veenweideprogramma 21-30

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten presenteerden 4 november het Friese Veenweideprogramma en hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan om de veengronden natter te maken, bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat betekent het programma nu voor de […]

Kavelruil Gaastmeer t.b.v. weidevogelbeheer

In 2019 vond er een kavelruil plaats tussen drie boeren in het gebied Langehoek, Fiskersbuorren. Gebiedscoördinator Sytse Terpstra van collectief Súdwestkust en boer Piet Visser van boerderij Aldwar bij Gaastmeer vertellen hierover. 

Solar pompen; Wat te doen buiten het plas-dras seizoen

“Onderhoud is behoud!” De Poortman Solar plas-draspompen kunnen het gehele jaar op hun plek blijven staan. Dat betekent niet dat er in het najaar geen onderhoud en/of maatregelen nodig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de slangen met pomp uit de sloot verwijderd worden en droog en vorstvrij worden opgeslagen. Afhankelijk van het type pomp moeten de […]

Weidevogels in Fryslân, resultaten 2020

Hierbij het overzicht van alle telgegevens van de kievit, grutto, scholekster en tureluur in de provincie Fryslân van het afgelopen broedseizoen. Dit overzicht is tot stand gekomen door een samenwerking van zes organisaties die zich op één of andere manier bezighouden met het tellen en/of beschermen van de weidevogels in Fryslân. De inzet van de […]

Provincie wil meer ruimte voor jagers – Leeuwarder Courant

De provincie Friesland wilt jagers meer invloed gegeven bij het bestrijden van ganzenoverlast en weidevogelpredatie. Een startnotitie van de Provinciale Staten zou moeten leiden tot meer armslag voor de Faunabeheereenheid. De definitieve notitie moet nog geschreven worden, maar het CDA, de PvdA, de ChristenUnie, de VVD en Forum voor Democratie dienden alvast een motie in […]

,

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

15 september 2020 – Het nieuwe GLB (vanaf 2023) gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied […]

Natuur inclusieve landbouw op it boerebedriuw

In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw? Waar wilt u kennis over verkrijgen? U kunt per onderdeel aangeven hoe actief u met dit onderwerp bezig bent. U kunt dit ook doen via www.livinglabfryslan.frl/poster Door op de afbeeldingen te klikken, krijgt u de volledige tekst en uitleg bij de diverse onderwerpen te zien. Na […]