Waarschijnlijk het slechtste broedseizoen van de afgelopen 10 jaar

We komen aan de staart van het weidevogelseizoen 2024 en kunnen beginnen om de balans op te maken. Het voorjaar begon extreem nat en, met een korte droge periode in mei, bleef het tot in juni ook lang nat. Het is dan ook wederom een uitzonderlijk voorjaar. De weersomstandigheden in de nestfase waren voor de weidevogels goed te noemen.

In de verscheidende mozaïeken waren de berichten in de nestfase hoopvol te noemen met het aantal aanwezige broedparen weidevogels. Enkele mozaïeken toonden zelfs een lichte stijging in de populatie. De mozaïeken toonden ook een wisselende predatiedruk. In de meeste mozaïeken ging het veelal in de nestfase al fout door grote nestpredatie van de vos, das, hermelijn en wezel. Aanbod van alternatief voedsel voor predatoren was er te weinig waardoor ze zich te goed deden aan de eieren van de weidevogels. Mede door een sterk gereduceerd muizenaantal gingen predatoren zoals de bruine kiekendief, welke in aantal sterk lijkt te zijn toegenomen, halverwege mei tot en met het moment van schrijven volop aan het prederen van de weidevogelkuikens en kuikens van andere grondbroeders en watervogels.

In veel mozaïeken was het helaas bij de tweede alarmtelronde dan ook al stil in het veld. Met name de grutto en scholekster kregen daar te weinig kuikens vliegvlug. De kievit en tureluur lijken het iets beter te hebben gedaan, maar waarschijnlijk nog wel ondermaats voor een instandhouding van de populatie.

Collectief Sudwestkust gaat in breder verband proberen om de juridische kaders aan te laten passen, om meer aan predatorenbeheer te kunnen doen om de resultaten weer in stijgende lijn te krijgen.