Weidevogels

Grutto

De grutto is een zomergast. ‘s Winters verblijven ze voor de West-Afrikaanse kust. Vanaf februari keren ze bij ons terug. In de tweede helft van april hebben de meeste grutto’s een nest tussen ‘t gras, meestal met vier eieren. Er is dan een overvloed aan regenwormen en kleine insecten, hun belangrijkste voedsel.

Na 25 dagen komen de jongen (pullen) uit het ei. Vanaf begin juni worden deze zelfstandig. Grutto’s gaan zich dan groeperen op gemeenschappelijke slaapplaatsen in ondiep water. Met de zomerrui komt hun verenpak in goede conditie voor de trek. De meeste grutto’s trekken vanaf half juli weer weg.

Kievit

De kievit is één van de eerste steltlopers die een ei legt. Deze vogel is niet te missen, want in de Balstijd voert hij spectaculaire luchtshow’s uit. Het broedseizoen van de kievit loopt van half maart tot in juli. Vogels waarvan het eerste broedsel is mislukt, proberen het vaak later in het seizoen nog eens. Een legsel bestaat meestal uit vier eieren van gemiddeld 47 x 34 mm. Het broeden duurt 26 à 28 dagen.

Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje op een plek met niet te veel gras. Meestal broedt de kievit op grasland, maar ook op bouwland worden kievitsnesten aangetroffen. Direct als ze uit het ei komen gaan ze het nest uit en op eigen kracht achter de prooidiertjes aan. Na ongeveer 5 weken zijn ze vliegvlug.

Scholekster

De scholekster begint pas in mei een nest te maken en legt er 3 of 4 eieren in. Hij doet dit meestal op kaal grasland of bouwland. Na een broedtijd van ongeveer 4 weken komen de donzige jongen uit.

Ze worden in tegenstelling met andere steltlopers eerst nog korte tijd in het nest gevoerd. De scholekster is een strand- en wadvogel en trekt daar weer naar toe als zijn donzige jongen na 5 weken vliegvlug zijn.

Tureluur

De tureluur is een weidevogel met opvallende rode poten en snavel. De tureluur bouwt het nest graag in de buurt van andere weidevogels, zoals de grutto of kievit. Het nestje van de tureluur is bijna onvindbaar en wordt overkoepeld door gras.

Na ongeveer 4 weken komen de eieren uit, waarbij ze na ongeveer 5 weken kunnen vliegen. Na het broedseizoen zoekt de tureluur de kust op en trekt later weg naar het zuiden.

Veldleeuwerik

De veldleeuwerik behoort tot de kleine weidevogels. Ze maken een nest tussen de grashalmen en daarin worden meestal 5 of 6 eieren gelegd. Het nest wordt 10 tot 14 dagen bebroed. De jongen worden kaal en blind geboren, maar kunnen na 14 dagen al vliegen.

Een veldleeuwerik kan wel 4 broedsels per jaar grootbrengen. Ze worden wel 7 tot 8 jaar oud. Het voedsel bestaat uit insecten, slakjes, wormen en later ook zaden. Als de winter nadert vertrekken ze naar landen zoals Noord-Afrika.