Evaluatie/startbijeenkomst Makkumermar-Wons en Tjerkwerd-Allingawier

Datum

07 mrt 2024

Tijd

20:00 - 22:00

Locatie

Dorpshuis de Utwyk
Schraard

Organisator

Collectief Súdwestkust