fotohut-marken-7785

Dit is Collectief Súdwestkust

De Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A. richt zich op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en gebiedsontwikkeling. Het collectief zet zich in voor het versterken van de biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw in de breedste zin van het woord, met oog voor een gezonde (financiële) positie van de betrokken leden.

Ons werkgebied ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op circa 3.100 ha wordt beheer uitgevoerd in de vorm van Open Grasland voor bescherming van de weidevogels, Natte Dooradering voor bescherming van natte landschapselementen en Water voor de kwaliteit van het boezemwater.

De mogelijkheden van beheer ontdekken?

Op dit moment zijn er ruim 200 beheerders actief in ons werkgebied. Gezamenlijk streven we naar een optimale leefomgeving voor weidevogels en het versterken van de populatie. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.