Agenda

Bekijk, noteer en mis niets

27feb2020

Weidevogelkennisdag Fryslân 2020

Schrijf de datum alvast in je agenda, het officiële programma en uitnodiging volgt nog!

Organisator Provinsje Fryslân, de BFVW, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Jagersvereniging Afd Friesland, Dairy Campus en het Kollectievenberied Fryslân.

03mrt2020

Agri Duurzaamheidsdag

Tijdens de Agri Duurzaamheidsdag krijgen argariërs voorlichting over een succesvolle omschakeling naar een kringlooplandbouw en hoe dit om te zetten naar een gezond redement.

Van 19.30 tot 17.00

Locatie: Basiliek

Wiltonstraat 56, Veenendal

Organisator Boerderij, Groenten&fruit, Pluimveehouderij en Trekker

Follow a manual added link

Veelgestelde Vragen

en de antwoorden

RUIGE MEST

Op welke percelen mag/kan ik ruige mest melden?

Op alle percelen waar een pakket ‘Rustperiode (na 1 juni maaien), Extensief beweiden, Voorbeweiden of Kruidenrijk Grasland’ is afgesloten.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Wanneer moet de ruige mest melding binnen zijn?

Binnen 3 dagen nadat de mest is uitgereden. Let op, uitrijden mag pas na 1 februari. Melden kan dus ook pas na die datum.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Uitrijden ruige mest met vorst, is dit toegestaan?

Op alle percelen waar ANLB pakketten zijn afgesloten mag vanaf 1 februari ruige mest uitgereden worden, óók met vorst en sneeuw.
Bekijk antwoord

BETALING

Wanneer komt de uitbetaling ANLb?

ANLb subsidie wordt uitbetaald in het daaropvolgende jaar, doorgaans in de maand maart.
Bekijk antwoord

ADMINISTRATIE

Moet er in verband met de ANLb een kruisje gezet worden bij het invullen van de gecombineerde opgave?

Nee, voorheen bij SNL wel. Bij ANLb dus niet.
Bekijk antwoord

AANPASSEN RECHTSVORM & BEDRIJFSOVERNAME

Welke zakelijke wijzigingen van mijn bedrijf moet ik doorgeven? En hoe doe ik dat?

Voorbeelden van wijzigingen zijn: van eenmanszaak naar maatschap, splitsing van het bedrijf, samenvoeging van bedrijven, bedrijfsopvolging door zoon/dochter. Ook wanneer er een perceel waar een ANLb contract aan gekoppeld is verkoopt of verhuurt moet de gebiedscoördinator dit tijdig weten. Het contract, met betrekking tot die percelen, gaat dan over naar de nieuwe beheerder. Zakelijke wijzigingen geef je door aan de gebiedscoördinator.
Bekijk antwoord

PLASDRAS

Moet ik mijn plasdras pomp na het broedseizoen opruimen?

Ja, de pompen moeten na het broedseizoen worden opgeruimd en droog gestald worden. Het wordt aangeraden om de accu aan een druppellader’ te plaatsen.
Bekijk antwoord

BEMESTINGSVRIJE ZONE OP GRASLAND

Tot hoever mag er bemest worden in de slootkant?

RvO heeft baselinevoorwaarden, waarvan de bemestingsvrije zone één van de randvoorwaarden is. Dit houdt in het kort in dat er vanaf de insteek 50 cm (bij grasgewas) geen mest, kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. De exacte mestvrije zone is afhankelijk van het gewas. Alle baselinevoorwaarden agrarisch natuurbeheer is te lezen op de site wetten.overheid.nl.
Bekijk antwoord

PREDATIE

Wat kan je zelf doen om predatie te beperken?

Predatoren zoals de vos, marterachtigen, dassen, maar ook roofvogels zijn natuurlijke vijanden van weidevogels. Ze roven al in een vroeg stadium eieren uit nesten, of vreten jonge kuikens. Lees hier enkele tips om predatie te beperken.
Bekijk antwoord

HOE WERKT DE POORTMAN SOLAR PLASDRASPOMP?

Handleiding voor Poortman Solar Plasdraspompen en wat te doen buiten het plasdras seizoen?

De Poortman Solar plasdraspompen kunnen het hele jaar op hun plek blijven staan.  Lees hier de handleiding. Lees de instructies voor buiten het plasdras seizoen op pagina 13 van de handleiding.
Bekijk antwoord