Agenda

Bekijk, noteer en mis niets

Geen evenementen gevonden!
Volg een handmatig toegevoegde link

Veelgestelde Vragen

en de antwoorden

RUIGE MEST

Op welke percelen mag/kan ik ruige mest melden?

Op alle percelen waar een pakket ‘Rustperiode (na 1 juni maaien), Extensief beweiden, Voorbeweiden of Kruidenrijk Grasland’ is afgesloten.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Wanneer moet de ruige mest melding binnen zijn?

Binnen 3 dagen nadat de mest is uitgereden. Let op, uitrijden mag pas na 1 februari. Melden kan dus ook pas na die datum.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Uitrijden ruige mest met vorst, is dit toegestaan?

Op alle percelen waar ANLB pakketten zijn afgesloten mag vanaf 1 februari ruige mest uitgereden worden, óók met vorst en sneeuw.
Bekijk antwoord

BETALING

Wanneer komt de uitbetaling ANLb?

ANLb subsidie wordt uitbetaald in het daaropvolgende jaar, doorgaans in de maand maart.
Bekijk antwoord

ADMINISTRATIE

Moet er in verband met de ANLb een kruisje gezet worden bij het invullen van de gecombineerde opgave?

Nee, voorheen bij SNL wel. Bij ANLb dus niet.
Bekijk antwoord

AANPASSEN RECHTSVORM & BEDRIJFSOVERNAME

Welke zakelijke wijzigingen van mijn bedrijf moet ik doorgeven? En hoe doe ik dat?

Voorbeelden van wijzigingen zijn: van eenmanszaak naar maatschap, splitsing van het bedrijf, samenvoeging van bedrijven, bedrijfsopvolging door zoon/dochter. Ook wanneer er een perceel waar een ANLb contract aan gekoppeld is verkoopt of verhuurt moet de gebiedscoördinator dit tijdig weten. Het contract, met betrekking tot die percelen, gaat dan over naar de nieuwe beheerder. Zakelijke wijzigingen geef je door aan de gebiedscoördinator.
Bekijk antwoord

Onderhoud PLAS-DRAS pompen

Moet ik mijn plasdras pomp na het broedseizoen opruimen?

“Onderhoud is behoud!” De Poortman Solar plas-draspompen kunnen het gehele jaar op hun plek blijven staan. Dat betekent niet dat er in het najaar geen onderhoud en/of maatregelen nodig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de slangen met pomp uit de sloot verwijderd worden en droog en vorstvrij worden opgeslagen. Afhankelijk van het type pomp moeten de accu’s opgeladen worden.

Collectief Súdwestkust heeft twee types Poortman Solar pompen in omloop. De wat oudere versie met accu’s (Type 50 en 100) en de nieuwe pompen zonder accu’s ( Type 80AL en 120AL). Onderstaande kunt u voor elke type het document “WAT TE DOEN BUITEN HET PLAS-DRAS SEIZOEN” downloaden. Doe er je voordeel mee want eventuele kosten die voortkomen uit achterstallig onderhoud of nalatigheid zijn voor rekening van de beheerder.

Bekijk antwoord

HOE WERKT DE POORTMAN SOLAR PLASDRASPOMP?

Handleiding voor Poortman Solar Plasdraspompen en wat te doen buiten het plasdras seizoen?

De Poortman Solar plasdraspompen kunnen het hele jaar op hun plek blijven staan.  Lees hier de handleiding. Lees de instructies voor buiten het plasdras seizoen op pagina 13 van de handleiding.
Bekijk antwoord

BEMESTINGSVRIJE ZONE OP GRASLAND

Tot hoever mag er bemest worden in de slootkant?

RvO heeft baselinevoorwaarden, waarvan de bemestingsvrije zone één van de randvoorwaarden is. Dit houdt in het kort in dat er vanaf de insteek 50 cm (bij grasgewas) geen mest, kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. De exacte mestvrije zone is afhankelijk van het gewas. Alle baselinevoorwaarden agrarisch natuurbeheer is te lezen op de site wetten.overheid.nl.
Bekijk antwoord

PREDATIE

Wat kan je zelf doen om predatie te beperken?

Predatoren zoals de vos, marterachtigen, dassen, maar ook roofvogels zijn natuurlijke vijanden van weidevogels. Ze roven al in een vroeg stadium eieren uit nesten, of vreten jonge kuikens. Lees hier enkele tips om predatie te beperken.
Bekijk antwoord

GVE-Normen

Wat zijn de GVE normen die het collectief hanteert?

GVE-Normen

– Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar en paardachtigen ouder dan zes maanden*: 1,0 GVE
– Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar: 0,6 GVE
– Runderen tussen 4-6 maanden: 0,4 GVE
– Schapen en geiten vanaf 3 maanden* 0,15 GVE

*kalveren en lammeren tot 4 maanden worden niet meegenomen in de GVE-berekening.

Bekijk antwoord