Leefgebied Klimaat

Vastleggen CO2, Reduceren uitstoot broeikasgassen, Vernatten, Opvangen waterpieken en droogte, Omgaan met verzilting

Volg een handmatig toegevoegde link

Veelgestelde Vragen

en de antwoorden

Handleiding afgeven machtiging ‘Raadplegen percelen’ (MijnRvO)

Hoe gaat het machtigen van collectief Súdwestkust in zijn werk?

Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Op welke percelen mag/kan ik ruige mest melden?

Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Wanneer moet de ruige mest melding binnen zijn?

Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Uitrijden ruige mest met vorst, is dit toegestaan?

Bekijk antwoord

BETALING

Wanneer komt de uitbetaling ANLb?

Bekijk antwoord

ADMINISTRATIE

Moet er in verband met de ANLb een kruisje gezet worden bij het invullen van de gecombineerde opgave?

Bekijk antwoord

AANPASSEN RECHTSVORM & BEDRIJFSOVERNAME

Welke zakelijke wijzigingen van mijn bedrijf moet ik doorgeven? En hoe doe ik dat?

Bekijk antwoord

Onderhoud PLAS-DRAS pompen

Moet ik mijn plasdras pomp na het broedseizoen opruimen?

Bekijk antwoord

HOE WERKT DE POORTMAN SOLAR PLASDRASPOMP?

Handleiding voor Poortman Solar Plasdraspompen en wat te doen buiten het plasdras seizoen?

Bekijk antwoord

BEMESTINGSVRIJE ZONE OP GRASLAND

Tot hoever mag er bemest worden in de slootkant?

Bekijk antwoord

PREDATIE

Wat kan je zelf doen om predatie te beperken?

Bekijk antwoord

GVE-Normen

Wat zijn de GVE normen die RVO hanteert?

Bekijk antwoord

Handleiding mijnBoerennatuur.nl

Hoe werk deze online omgeving?

Bekijk antwoord

HANDLEIDING – Intekening beheereenheden overnemen als gewasperceel

Hoe werk deze online omgeving?

Bekijk antwoord

Agenda

Bekijk, noteer en mis niets

Geen evenementen gevonden!

Disclaimer

Collectief Súdwestkust stelt zich statutair ten doel het (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen en het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden. Om deze doelstelling te realiseren sluit het collectief beheercontracten af met deelnemers.

Het door het collectief opgestelde beheerplan en het provinciale Natuurbeheerplan zijn leidend voor de toekenning van beheercontracten. Alle beheercontracten (inclusief bijlagen) van Collectief Súdwestkust zijn met grote zorgvuldigheid vastgesteld, afgesloten en in SCAN Gis Online ingevoerd. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin vastgelegde informatie kan Collectief Súdwestkust geen aansprakelijkheid aanvaarden,  evenmin kan het Collectief Súdwestkust aansprakelijkheid aanvaarden van geleden schade door de afgesloten overeenkomsten.