Artikelen

Weet wat er speelt in ons gebied

Archief

Agenda

Bekijk, noteer en mis niets

24mei2019

Indienen zienswijze op Natuurbeheerplan 2020 - provincie Fryslân

De provincie geeft op de kaart aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd. In het plan staan de voorwaarden die aan de subsidie voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen vastzitten. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort. Belanghebbenden kunnen in de periode van 13 april tot en met 24 mei 2019 een zienswijze indienen via de website van de provincie.

29mei2019

Kenniskring Open Grasland/Weidevogelbeheer, BoerenNatuur

Het thema van deze bijeenkomst is kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is essentieel voor het opgroeien (schuilen en foerageren) van de weidevogelkuikens en gezond bodemleven. Het doel van de dag is om van elkaar te leren over de verschillende vraagstukken die het beheer, verbeteren van de kwaliteit en uitbreiden van kruidenrijk grasland met zich mee brengt, en concrete oplossingen te delen. Daartoe gaan we kijken bij twee melkveebedrijven die elk verschillende type kruidenrijk grasland op het bedrijf hebben. Wim Schippers (landelijk adviseur kruidenrijk gras) en Mark Kuiper zullen presentaties geven over kruidenrijk gras.

Van 10:00

Locatie: Bij Collectief Noord-Holland Zuid in Nes aan de Amstel

04jun2019

Regiobijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw

Tijdens deze bijeenkomst informeert de provincie hoe de Regio Deal in grote lijnen nu vorm krijgt en hoe uw organisatie hierover kan meedenken en bijdragen. Aanmelden vóór 29 mei a.s.

Van 19:00 tot 21:00

Locatie: de Pollepleats te Westhem

Organisator Provincie Fryslân

Veelgestelde Vragen

en de antwoorden

RUIGE MEST

Op welke percelen mag/kan ik ruige mest melden?

Op alle percelen waar een pakket ‘Rustperiode (na 1 juni maaien), Extensief beweiden, Voorbeweiden of Kruidenrijk Grasland’ is afgesloten.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Wanneer moet de ruige mest melding binnen zijn?

Binnen 1 week nadat de mest is uitgereden. Let op, uitrijden mag pas na 1 februari. Melden kan dus ook pas na die datum.
Bekijk antwoord

RUIGE MEST

Uitrijden ruige mest met vorst, is dit toegestaan?

Op alle percelen waar ANLB pakketten zijn afgesloten mag vanaf 1 februari ruige mest uitgereden worden, óók met vorst en sneeuw.
Bekijk antwoord

BETALING

Wanneer komt de uitbetaling ANLb?

ANLb subsidie wordt uitbetaald in het daaropvolgende jaar, doorgaans in de maand maart.
Bekijk antwoord

ADMINISTRATIE

Moet er in verband met de ANLb een kruisje gezet worden bij het invullen van de gecombineerde opgave?

Nee, voorheen bij SNL wel. Bij ANLb dus niet.
Bekijk antwoord

PLASDRAS

Moet ik mijn plasdras pomp na het broedseizoen opruimen?

Ja, de pompen moeten na het broedseizoen worden opgeruimd en droog gestald worden. Het wordt aangeraden om de accu aan een druppellader’ te plaatsen.
Bekijk antwoord