Voorzitter van BoerenNatuur en melkveehouder Alex Datema over het nieuwe GLB

“We moeten toe naar een manier van voedsel produceren dat past binnen ons landschap en de schaal van Nederland”, aldus Datema,”Een continue groei van productie past daar niet bij.”

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het Nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze video van RVO legt programmamanager Ad Tabak uit dat het nieuwe GLB moet bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw. In verschillende pilots worden de mogelijke maatregelen getest in de praktijk. BoerenNatuur levert daaraan een belangrijke bijdrage. Voorzitter en melkveehouder Alex Datema hoopt dat het nieuwe GLB inzet op de nieuwe landbouwontwikkeling: “We zijn op zoek naar balans tussen voedselproductie en de omgeving.”

Voor een toekomstbestendig agrarisch bedrijf is verdere verduurzaming nodig. We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, landschap en water. Het (nieuwe) GLB stimuleert toekomstbestendige landbouw, waarbij steeds meer wordt ingezet op een beloning voor maatschappelijke diensten.