,

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

15 september 2020 – Het nieuwe GLB (vanaf 2023) gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB verandert mee en richt zich op die uitdagingen. Het puntensysteem is een voorbeeld van een prestatiegerichte betaling, die eraan bijdraagt dat we de gestelde doelen gaan halen.

 • Hoe kan dat precies gaan werken?
 • Hoe bepalen we wat wel en wat geen punten oplevert?
 • En hoe implementeer je dit zo eenvoudig mogelijk op je bedrijf?
 • Hoe regel je de controle in?
 • Is het een goed idee?

Dat bespreken we in een webinar op 22 september om 15.30 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door de programmaorganisatie van Rijk en provincies die werkt aan het Nationaal Strategisch Plan. Je kan het webinar volgen door je hieronder aan te melden. Je kan in het webinar heel eenvoudig vragen stellen of opmerkingen maken en daar zullen de gasten uitgebreid de tijd voor nemen.

Wie zijn de gasten?

 • Aard Mulders is beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV en lid van de programmaorganisatie die het Nationaal Strategisch Plan opstelt.
 • Ben Haarman is portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland
 • Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie onder wiens paraplu een groot deel van de GLB pilots wordt uitgevoerd.

Het gesprek wordt geleid door Jessica van Spengen.

Voor wie is dit interessant?

 • Voor boeren die zich graag tijdig voorbereiden op het nieuwe GLB
 • Voor boeren op zoek naar kansen om hun bedrijf te verduurzamen
 • Sectorvertegenwoordigers en andere belanghebbenden die een mening willen vormen
 • Organisaties die op zoek zijn naar manieren om ons voedselsysteem te verduurzamen en de landbouw te helpen in de transitie naar een meer klimaatvriendelijke kringlooplandbouw in een biodivers boerenlandschap.

Voor eventuele vragen kan je terecht bij: Jantina Wiersma, j.wiersma@fryslan.frl of via 0611317577

Aanmelden kan via https://toekomstglb.nl/webinar-op-22-september-het-nieuwe-glb-ecoregelingen-en-een-puntensysteem/