Jaarverslag RUG 2020 – GRUTTO LANDSCHAP PROJECT

Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland zo belangrijk is als de grutto Limosa limosa; het is dan ook om goede inhoudelijke redenen dat deze soort in 2015 gekozen is tot onze Nationale Vogel. Maar wat betreft de grutto gaat het om veel meer dan de vogel alleen. Deze soort symboliseert een platteland met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde, iets wat tot het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw vanzelfsprekend was.

De RUG doet al jaren onderzoek naar de grutto in het werkgebied van de Súdwestkust. Download onderstaande het jaarverslag 2020 van de RUG.