Natuur inclusieve landbouw op it boerebedriuw

In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?
Waar wilt u kennis over verkrijgen?

 • U kunt per onderdeel aangeven hoe actief u met dit onderwerp bezig bent.
 • U kunt dit ook doen via www.livinglabfryslan.frl/poster Door op
  de afbeeldingen te klikken, krijgt u de volledige tekst en uitleg bij de diverse
  onderwerpen te zien. Na het invullen tonen we u een overzicht waaruit
  duidelijk wordt waarin en hoe actief u bent met natuurinclusieve landbouw.
 • U kunt aangeven over welke onderwerpen u meer kennis zou willen verkrijgen.
  Wij proberen daar zoveel mogelijk de cursussen, studiegroepen en/of Masterclasses
  die wij de komende periode organiseren op aan te laten sluiten.

Download de poster hier.