Mozaïek Tjerkwerd – Allingawier | 209 ha

Het meest succesvolle onderdeel van deze mozaïek betreft een gebied bestaande uit oud greppelland. Dit in combinatie met hoogwater en greppelplasdras maakt het tot een ideale biotoop voor weidevogels. Ook kemphanen op doortrek maken er dankbaar gebruik van.

De overige gebieden met ANLb binnen de mozaïek liggen vrij versnipperd.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Tjerkwerd – Allingawier

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland