Mozaïek Warns – Stavoren | 216 ha ANLb

Binnen deze mozaïek is de Súdermar het topgebied, met zo’n 30 paar grutto’s. Maar, door toenemende predatiedruk staan de aantallen onder druk. De zuidkant van de Súdermar is grotendeels in beheer van it Fryske Gea. Aan de noordkant van de Súdermar liggen veel percelen in ANLb, bestaande uit voornamelijk pakketten met zwaar beheer.

In het gebied van it Fryske Gea wordt op een aantal percelen extensief beweid. In de Súdermar liggen twee plasdrassen, waaronder één in het gebied van it Fryske Gea. Het doel is de schil met beheer rondom de Súdermar te vergroten, zodat het gebied robuuster wordt.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Warns – Stavoren

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland