Mozaïek Tusken Brekken & Trekfeart | 216 ha ANLb

In de mozaïek bevindt zich nabij Hieslum een goed aangelegde plasdras met enkele percelen beheerland eromheen. Rondom het land met ANLb wordt beweid, wat de mozaïek versterkt. Binnen de mozaïek liggen er meer gebieden die in potentie geschikt zijn voor weidevogelbeheer. Mede doordat veel percelen nog de oude greppelstructuur hebben. En de graslanden door de lage ligging van nature nat zijn in het voorjaar.

Het beheer van de mozaïek Tusken Brekken & Trekfeart bestaat met name uit legselbeheer. Dit alleen is echter niet effectief genoeg om de weidevogelpopulaties in stand te houden. Het toevoegen van zwaar beheer en vernatting heeft een sterke meerwaarde.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Tusken Brekken & Trekfeart

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland