De Workumerwaard is een weidevogel kerngebied in Friesland. Weidevogels en andere grondbroeders zijn hier in het voorjaar nog in grote dichtheden aanwezig. Dit heeft zijn redenen. Naast vele kruidenrijke percelen en veel 1 juli beheer is de afgelopen jaren veel aan vernatting gedaan, een essentieel onderdeel van weidevogelbeheer.

Deze plas-drassen zijn mogelijk gemaakt door de inzet van beheerders en vrijwilligers  en POP3 / Provinciale subsidies. Bekijk onderstaand het resultaat in vogelvlucht.