Congres Kansen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid

De Bodem als Basis
Congres op 12-13-14 oktober in Oosterwolde

Wat verandert er door het nieuwe GLB? Welke kansen levert het op voor boeren? Hoe stuur je met de bodem? Dit en meer komt aan bod op het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’, van 12 tot en met 14 oktober op het Ecomunitypark in Oosterwolde.

Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisseling van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie.

De eerste dag is de voertaal Nederlands, het internationale programma op 13 en 14 oktober is in het Engels. Het congres is niet alleen bedoeld voor agrariërs, maar voor iedereen die betrokken is bij de landbouwsector, zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl

Vanwege de geldende Coronarichtlijnen is een coronatoegangsbewijs verplicht bij fysieke aanwezigheid. Dit is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van corona met een geldig legitimatiebewijs.
Het grootste deel van het congres is ook online te volgen.

Graag tot dan!

Namens de drie noordelijke provincies,

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen
Klaas Fokkinga, gedeputeerde provinsje Fryslân
Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe

Namens het kernteam van de Soil Food Week:

Martien Lankester, Avalon
Emiel Elferink, Kennis centrum Bodem
Theo Mulder, Marlise Vroom, Symphony of Soils
Martin Wijnia, Hogeschool van Hall Larenstein

Lees hier de uitnodiging in PDF.