Reactie collectief Súdwestkust inzake aanscherping zorgplicht weidevogels

Op de voorpagina van de Leeuwarder Courant heeft u onlangs kunnen lezen dat de provincie Fryslân voornemens is om vanaf 2022 een onderzoeksplicht in te stellen voordat boeren hun land mogen bewerken. In het artikel is een kaart gepubliceerd van het door de provincie ingetekende leefgebied ‘Open Grasland’, welke terug te vinden is in het provinciale natuurbeheerplan. Dit is het zoekgebied waarbinnen pakketten weidevogelbeheer via het stelsel ANLB (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) kunnen worden afgesloten.

Een goede samenwerking met boeren, TBO’s en nazorgers in het gebied is cruciaal voor de bescherming van de weidevogel. Collectief Súdwestkust is content met de goede samenwerking tussen vogelwachters, boeren en TBO’s bij het beschermen van de weidevogel in het werkgebied van collectief Súdwestkust.

Wij herkennen ons niet helemaal in het geschetste beeld dat boeren niet mee willen werken. Als bestuur van collectief Súdwestkust distantiëren wij ons van dit idee om een onderzoeksplicht in te stellen. Wij zien liever dat er bijvoorbeeld een gedragscode komt waarover al langere tijd wordt gesproken.