Kenniskring Open Grasland te gast in de Workumerwaard

Kenniskring na corona weer live
Op 26 mei was er voor het eerst sinds lange tijd een fysieke kenniskring open grasland met weidevogelthema. Een beperkt aantal mensen was welkom bij collectief Súdwestkust om elkaar bij te praten over het weidevogelseizoen, lopende projecten en aanpak van mozaïeken.


Workumerwaard: weidevogelkerngebied

Age Flapper begint over het gebied Workumerwaard; een aaneengesloten weidevogelkerngebied van 800 hectare. 17 boeren hebben er land. Eén boer is helemaal afhankelijk van de Workumerwaard, veel andere boeren hebben de boerderij elders en hier een paar percelen. Samenwerking in het gebied met waterschap, nazorgers, jagers en burgers. Ondanks de grootte van het gebied en de inzet van al die partijen blijft het bruto territoriaal succes (BTS) een uitdaging. In droge voorjaren is het lastig om water het gebied in te krijgen, ganzen zijn op sommige plekken gedoogd tot 1 juni en deze eten veel kaal. Tot slot is er ook predatiedruk.


Grootschalig project LIFE IP

Jeroen de Vries praat door over LIFE IP. Collectief Súdwestkust is betrokken bij een groot Duits LIFE IP project met ook betrokkenen uit Afrikaanse landen en Frankrijk waar de vogels ook delen van het jaar verblijven. Dialoog voeren en kennis delen is de insteek. In het project is er daarnaast veel ruimte om de Nederlandse kennis over weidevogels op peil te houden. Er wordt gemerkt dat nu de traditie van kievitseieren zoeken wordt afgeschaald om ecologische redenen, helaas ook de kennis en het enthousiasme bij de jeugd en andere burgers over deze vogels afneemt. Ook de uitdagingen met water (te weinig en te veel) worden opgepakt binnen het LIFE IP project met het waterplan om nieuwe pompen te installeren.

Fugelweb Workumerwaard

In Fûgelweb Workumerwaard wordt samenwerking tussen partijen bezig met weidevogelbeheer gestimuleerd vertelt Germ van der Burg; districthoofd bij het Fryske Gea. Deelnemers zijn It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Súdwestkust, Vogelwachten, Stichting behoud Natuur en Landschap, gemeente, RUG, provincie & beheerders Iedereen heeft andere ervaringen, ziet andere problemen en het Fûgelweb zorgt voor integrale communicatie. In de bijeenkomsten worden duidelijke actiepunten per organisatie geformuleerd. Dat betekent veel sociale controle en ecologisch kloppende oplossingen. Heeft al de nodige resultaten opgeleverd en ook in andere regio’s beginnen vergelijkbare verbanden te ontstaan.


App voor kruidenrijk grasland

Voordat we het veld ingingen om de openheid van het gebied, de ganzenschade en de kuikens en alarmerende ouders te zien vertelde Carleen nog over de app voor kruidenrijke graslanden die sinds kort te gebruiken is via de website https://biodiversiteit.ellipsis-earth.com/ . In de app maak je vier foto’s van een kruidenrijk graslandperceel en beantwoord je er een paar vragen over. Het project wil uiteindelijk onderzoeken of het beoordelen van graslandkwaliteit kan op basis van satellietbeelden.

Veel dank aan collectief Súdwestkust en It Fryske Gea voor de ontvangst. Voor mogelijke volgende kenniskringen liggen er uitnodigingen door collectief Rijn, Vecht en Venen en Groningen of meld je bij Carleen (cbweebers@boerennatuur.nl).

 Het werk bezoek werd mede mogelijk gemaakt door, en georganiseerd in het kader van LIFE IP