Werkbezoek ANLB Workumerwaard

Jaarlijks werkbezoek met Friese collectieven
Ieder jaar organiseert één van de zeven Friese collectieven die zijn verenigd in het Kollektivenberied Fryslân het werkbezoek ANLb. Doel van het werkbezoek is om de Gedeputeerden, Friese politiek, Gemeente, Wetterskip Fryslân en alle andere partijen en belanghebbenden bij te praten over wat er speelt binnen het ANLb, het weidevogelgebied en in dit geval specifiek de Workumerwaard.

In 2020 was het de beurt aan collectief Sûdwestkust (SWK) maar kon het werkbezoek geen doorgang vinden vanwege COVID-19. Dit jaar stond de situatie omtrent COVID-19 het wel toe en kon er op 10 juni 2021 weliswaar in een aangepaste vorm een werkbezoek op de Workumerwaard georganiseerd worden. SWK organiseerde het werkbezoek dit jaar samen met haar gebiedspartner It Fryske Gea (IFG). We waren deze middag dan ook te gast in de werkloods van IFG op de Workumerwaard, midden tussen de weidevogels.

Het programma op de Workumerwaard

  • Kennismaking, De Workumerwaard (Willem Attema | Veehouder en Gebiedscoördinator SWK)
  • Kansen, optimalisatie, samenwerking, waterplan (Age Flapper | Coördinator SWK)
  • Van lokaal knelpunt naar pragmatische aanpak (Chris Bakker | Hoofd Natuurkwaliteit IFG)
  • Predatie problematiek (Jeroen de Vries | Projectleider SWK)

Willem Attema werd geïnterviewd door Wigle Sinnema de voorzitter van SWK. Samen namen ze de aanwezigen mee in het ontstaan van de Workumerwaard, de inrichting, de gebruikers, de aanwezige flora en fauna, de ganzen problematiek en de kansen voor de weidevogels in dit gebied.

De Workumerwaard is een parel in het Friese landschap maar heeft nog voldoende uitdagingen die aandacht nodig hebben om in de toekomst haar volledige schoonheid te laten zien.

Age Flapper vertelde de aanwezigen wat SWK doet in het zuidwesten van Friesland en wat de visie is voor de komende jaren aangaande de weidevogelgebieden. Betreffende de Workumerwaard zoomde hij in op het opgestelde waterplan voor de Workumerwaard.

De Workumerwaard is direct gelegen aan het IJsselmeer en toch is het met de bestaande inrichting niet mogelijk om voldoende water in te laten en vast te houden om in het voorjaar de percelen nat te houden voor de weidevogels. Ook is het niet mogelijk om snel water af te voeren na bijvoorbeeld een periode met hevige neerslag.

Chris Bakker gaf uitleg over de samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen in de Workumerwaard en lichte het gezamenlijke project van IFG en SWK, het Fúgelweb nader toe.

Weidevogelbeheer is maatwerk en mensenwerk. Iedereen moet meedoen zo kunnen we van stabilisatie naar groeiende populaties gaan!

Jeroen de Vries sloot namens SWK af met een presentatie over de predatie problematiek in de weidevogelgebieden van Friesland. En gaf tekst en uitleg over het door SWK opgestelde plan ‘predator luwe weidevogelkerngebieden’. Een gevoelig onderwerp waarvan gelukkig steeds meer natuurorganisaties  inzien dat het zonder verruiming op het gebied van predatie bestrijding schier onmogelijk is om de gestelde doelen van de provincie Fryslân voor 2030 te halen.

Het verwijderen van meerdere predatoren tegelijk leidt tot een zichtbaar herstel van de prooipopulaties (weidevogels). Het reduceren van slechts één predator werkt averechts.

Positieve reacties
Na de presentaties van de vier sprekers was er gelegenheid voor de Gedeputeerden Fokkinga en Hoogland, de wethouder van de Gemeente Súdwest Fryslân Bauke Dam en Jan van Weperen lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân om te reageren. Samengevat kunnen we zeggen dat de reacties op de inrichting van de Workumerwaard en de plannen zeer positief waren. Voor SWK reden te meer om de komende jaren samen met haar gebiedspartners de schouders er stevig onder te zetten om zo de Workumerwaard tot een weidevogelkerngebied te brengen van het hoogste niveau.

Excursie met trekken en wagen
Na het officiële gedeelde van de middag stond er een excursie gepland op de Workumerwaard. In deze fase van het broedseizoen wil SWK rust in het veld bewaren vandaar dat er voor is gekozen om de aanwezigen met trekker en wagen rond te rijden over de Slinkewei. Een prachtige tocht van +/- 6 km onder geweldige weersomstandigheden. Vele weidevogels lieten zich deze middag horen en/of zien met hun kuikens.

Bauke Dam; Workum, The Capitol of the Meadow Birds!

Het werk bezoek werd mede mogelijk gemaakt door, en georganiseerd in het kader van LIFE IP