Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Beste ANLb-deelnemer,

In september van dit jaar hebben we jullie middels de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de BGT en het uitvoeren van de BGT check. De overheid was op dat moment bezig om de begrenzingen van de percelen opnieuw en met meer detail vast te stellen. De nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat heet de BGT. De BGT vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van de ANLb percelen, maar ook van de gewaspercelen.

Door de invoering van de BGT zullen wij als collectief de komende tijd alle ingetekende ANLb percelen opnieuw moeten bekijken en waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te liggen. Een enorme klus die we vóór 15 mei 2022 geklaard moeten hebben om op tijd een nieuwe ANLb aanvraag te kunnen indienen. Wij starten met deze werkzaamheden vanaf 15 december 2021.

Als het goed is hebben alle ANLb beheerders inmiddels de BGT check uitgevoerd en eventuele bezwaren kenbaar gemaakt bij de RVO en deze met hen afgehandeld.

Wij vragen al onze beheerders voor 15 december a.s. bij collectief Súdwestkust aan te geven welke van de 3 onderstaande situaties omtrent de BGT check op het bedrijf van toepassing is. Dit kan door een mail te sturen aan jeroendevries@sudwestkust.nl 

  1. Tot overeenstemming gekomen: het kan wel zijn dat je stippen hebt gezet, maar uiteindelijk ben je tot overeenstemming gekomen met RVO.nl over de nieuwe grenzen.
  2. Niet tot overeenstemming gekomen: je hebt stippen gezet, maar na contact met RVO.nl bent je niet tot overeenstemming gekomen over de nieuwe grenzen.
  3.  Je hebt niet ingelogd op de BGT check en de nieuwe grenzen niet bekeken.

Wanneer wij niks van je horen gaan wij ervan uit dat je met RVO.nl tot overeenstemming bent gekomen over de nieuwe grenzen en starten wij met het doorvoeren van eventuele correcties.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/

Met vriendelijke groet,

Collectief Súdwestkust