Invloed avondklok op lichtbakken vos

Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok  van 21.00 tot 4.30 uur. De avondklok is landelijk ingesteld vanwege de volksgezondheid. Er is geen uitzondering op dit moment om wildbeheer uit te voeren anders dan voor wild zwijn en valwild. Wel ligt vanuit o.a. (meerdere) provincies de vraag bij het Rijk om bestrijding van de vos als een noodzakelijke maatregel te kunnen zien en een uitzondering te maken op de avondklok. Alleen het Rijk is bevoegd om hierop te beslissen, de provincie Fryslân heeft verder geen bevoegdheid om van de landelijke COVID-19 maatregelen af te wijken dan/wel en een toestemming te verlenen. Voor beheer en schadebestrijding geldt dan ook de avondklok tenzij het Rijk een uitzondering heeft gemaakt. Tot op het moment van schrijven (8 maart ’21) heeft het rijk nog geen uitzondering gemaakt voor het bestrijden van de vos.

Bovenstaande is een forse streep door de rekening voor de bestrijding van de vos in het werkgebied van collectief Súdwestkust. De afgelopen jaren hadden we in al onze 11 mozaïeken de vos onder controle. In een paar mozaïeken is de vos tijdens het broedseizoen helemaal niet waargenomen. Dit resulteerde in bijna geen nest en kuiken predatie door de vos. Dit dankzij de inzet van de jagers en de vele uren die zij met de lichtbak op pad zijn geweest.

Momenteel krijgen wij vanuit ons hele werkgebied meldingen van vossen. Tevens zien we ze veelvuldig op camera’s voorbij komen. Dit baart ons zorgen. We zijn bang dat het aandeel nest en kuiken predatie door de vos dit jaar aanzienlijk hoger zal zijn dan de voorgaande jaren. Tel daarbij de aanwezigheid van een groot aantal andere predatoren bij op.

We stimuleren de jagers dan ook zoveel als mogelijk om toch op pad te gaan net voor of net na de avondklok. Ook vragen we de boeren en andere grondbezitters om zoveel mogelijk (kleine) maatregelen te treffen om de weidevogelgebieden predator onvriendelijk te maken.