Mobiele pomp voor extra vernatting

Binnen de Europese subsidieregeling, POP3 Niet Productieve Investeringen 2e openstelling, heeft collectief Súdwestkust subsidie aangevraagd voor de aanschaf van een mobiele pomp. Begin maart is de pomp geleverd en door ons getest.

Met deze pomp kunnen we snel en eenvoudig een (greppel) plas-dras vullen, een hoogwaterpeil in een sloot realiseren, een zomer plas-dras aanleggen et cetera. De pomp kan vervoerd worden achter de auto, quad of trekker. Dit alles kan door 1 persoon gedaan worden en geeft minimale verstoring in het veld.

Een mooi aanwinst voor het collectief om de komende jaren nog meer natte gebieden te realiseren tijdens en na het broedseizoen!
Wil je gebruik maken van deze mobiele pomp t.b.v. de weidevogels, neem dan contact op met Jeroen de Vries

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland