Mozaïek Haanmeer

De Haanmeer polder is een 177 hectare grote droogmakerij ten noordenwesten van Koudum, in beheer van Staatsbosbeheer. De Haanmeer is de kern van de gelijknamige mozaïek Haanmeer. Binnen het reservaat bevinden zich de hoogste weidevogeldichtheden.

Het gebied wordt gekenmerkt door zijn openheid, en is in potentie zeer geschikt voor weidevogels. Gedurende het maaien wordt ruim om de nesten heen gemaaid. Maar, de dichtheden aan weidevogels zijn hier, mede door predatie de afgelopen jaren, niet hoog. In het oosten van de mozaïek de Haanmeer (tegen de N359) leidde predatie tot een laag broedsucces. In 2017 en 2018 is hier een vossenraster geplaatst. Helaas worden in veel gevallen de nesten in deze weilanden alsnog door predatoren leeggeroofd.

In het gebied rondom de Haanmeer is voornamelijk sprake van reguliere legselbeheer, alleen ten noorden ligt een kruidenrijke graslandrand. In de afgelopen jaren zijn er 2 plasdrassen aangelegd ten noordwesten van de Haanmeer. Het creëren van verbindingen tussen de Haanmeer en de omliggende kernen met ANLb bieden perspectief op betere resultaten. In dit gebied wordt tevens ingezet op het versterken van natuurreservaat de Haanmeer door zwaar beheer en vernatting te realiseren in de directe omgeving.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Haanmeer

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland