Mozaïek Makkumermar – Wons | 355 ha ANLb

Aan de noordzijde van de mozaïek ligt de polder Koarnwert, een 70 ha groot weidevogelgebied in het beheer van It Fryske Gea. Hierom heen ligt een schil van agrarisch natuurbeheer. Met uitzondering van de noordzijde bestaat het grootste gedeelte van het beheer uit legselbeheer. Ten westen is een plasdras gerealiseerd.

De afgelopen twee jaar is binnen de mozaïek met het ANLb ingezet op de inrichting van het gebied direct ten noorden van Makkum. Het is een polder met potentie vanwege de openheid. Door de vele ganzen blijft de het gras gedurende het voorjaar lange tijd kort. Dit draagt bij aan het realiseren van een gevarieerde opgroeihabitat voor weidevogelkuikens.

De Noorder Makkumermeerpolder is een open polder met relatief hoge dichtheden aan weidevogels. Hier zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Makkumermar – Wons

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland