Mozaïek Workumer Ommelanden

Aan de oostkant van de Workumer Waard ligt het mozaïek Workumer Ommelanden. Binnen dit gebied liggen de Warkumermar en de Aeltsjemar, beide in beheer bij It Fryske Gea. De Workumer Mar is in 1877-1878 drooggemalen en behoort nu tot het laagste land van Fryslân. De polder staat ‘s winters gedeeltelijk onder water (plas dras) en is in trek bij weidevogels. Eenden als de slobeend, krakeend, zomertaling, kuifeend en wilde eend vertoeven graag in de slootjes die met waterplanten zijn begroeid.

De Aeltsjemar is rond 1644 drooggelegd. In greppels en sloten komt hier ijzerhoudend grondwater aan de oppervlakte, waardoor de paardenbloem en zuring het goed doen. Beide polders zijn belangrijk voor ganzen.

In het mozaïek wordt minder ANLb beheer uitgevoerd, maar het is wel een belangrijk gebied als verbinding tussen de Workumer Waard en de Workumer Mar en Aeltsjemar.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Workumer Ommelanden

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland