Weidevogels in Fryslân, resultaten 2020

Hierbij het overzicht van alle telgegevens van de kievit, grutto, scholekster en tureluur in de provincie Fryslân van het afgelopen broedseizoen. Dit overzicht is tot stand gekomen door een samenwerking van zes organisaties die zich op één of andere manier bezighouden met het tellen en/of beschermen van de weidevogels in Fryslân.

De inzet van de vrijwilligers die de tellingen uitvoerden was dit seizoen door de maatregelen rondom Corona veelal nog groter dan andere jaren. Helaas leverde al deze inzet een verre van rooskleurig beeld op. Hoewel de vogels wel in de gebieden aanwezig waren, kregen zij heel weinig kuikens groot. Dit jaar zal de boeken ingaan als een historisch slecht jaar voor het broedsucces van de weidevogels.

Bekijk en/of download het bericht hier.