EEN SLOOT VOL LEVEN!

Biodiversiteit in en rond de sloot staat dit najaar centraal. Dit is immers dé tijd van hekkelen.

Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n allen meer leven in de sloot, vandaar dat we bij het nieuwe slootschonen zoveel mogelijk rekening houden met de flora & fauna.

Deze nieuwe wijze van schonen wordt ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN genoemd. Door het materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd.

Samen met de agrarische collectieven en Wetterskip Fryslân heeft Living Lab een poster ontwikkeld die in één overzicht duidelijk maakt wat we met natuurvriendelijk schonen bedoelen, wat dit inhoudt en wat voor planten en dieren zich zoal in de boerensloten bevinden.