POP3 2de openstelling Niet Productieve Investeringen: Schep in de grond!

In mei 2020 heeft collectief Súdwestkust een Europese subsidie aanvraag POP3 2de openstelling, “Niet Productieve Investeringen agrarisch natuurbeheer weidevogels en akkervogels” ingediend. Na de indiening zijn er meteen vele projecten uitgevoerd om zodoende het weidevogelseizoen 2021 nog te kunnen profiteren van de verschillende maatregelen. Inmiddels hebben we een redelijk succesvol broedseizoen achter de rug en kunnen we met tevredenheid terugblikken op de vele investeringen.

Hieronder een foto per uitgevoerd project. Klik op de foto voor meer informatie en voor een groter formaat.

Het laden van de foto’s kost even tijd.

 Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland