Aanvalsplan Grutto overhandigd aan minister Carola Schouten

Uit handen van initiatiefnemer Pieter Winsemius ontving minister Schouten het Aanvalsplan Grutto. Samen met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland heeft hij dit initiatief gestart om de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels te stoppen. Dit actieplan is met zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.

Download het Aanvalsplan grutto en lees alles over dit initiatief.

Geen tijd om het hele plan te lezen? Bekijk dan de samenvatting van het Aanvalsplan grutto of luister het radio-interview op Vara Vroege Vogels of op Omrop Fryslân (18.15 uur) terug.