Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw: Streefbeeld Kleiweide

Regiodeal NIL

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving.

Streefbeeld Kleiweide
Binnen het programma Regiodeal NIL heeft het Collectief een Streefbeeld Kleiweide opgesteld. Dit is gedaan in samenwerking met een aantal genodigden tijdens een avond in de vorm van Wereld Café. De resultaten van deze avond zijn gebundeld in een document Streefbeeld Kleiweide 2020.

Projecten in beeld gebracht
Voor de presentatieavond van alle projecten hebben we onze gewenste projecten in beeld gebracht via een kort filmpje. In 2021 gaan we verder met met de projecten en actieplannen.