Mozaïek Skriezekrite Idzegea | 580 ha ANLb

Binnen de Skriezekrite Idzega wordt al jaren gewerkt aan de instandhouding en het optimaliseren van het weidevogelbeheer. Binnen de mozaïek worden de natuurreservaten de Lange Hoek en Lytshúzen versterkt door omliggend agrarisch natuurbeheer. Het biotoop is optimaal ingericht voor weidevogels met zoveel mogelijk zwaar beheer (uitgestelde maaidatum) in de kern.

Er zijn verbindingszones door de hele polder gecreëerd, met het achterliggende idee dat kuikens zich altijd door lang gras kunnen verplaatsen. Daarnaast wordt op verschillende plekken gewerkt met een hoog waterpeil, waaronder aan de noordzijde van de Klokhúsdyk.

Binnen de Skriezekrite Idzega bevinden zich door de vele waterpartijen veel rietkragen. Vanwege de toenemende predatiedruk van vos, wilde kat, bruine kiekendief en marterachtigen zijn er de afgelopen jaren veel bomen en struiken in het buitengebied opgeruimd. Ook is vorig jaar de berm langs het spoor tussen Nijesyl en it Brekkenpaad grotendeels gemaaid.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Skriezekrite Idzegea

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland

Natte dooradering