Het seizoen is al weer volop aan de gang en we hebben weer te maken met een bijzonder voorjaar. Maart april was/is koud en wisselvallig maar gelukkig niet te droog net als vorig jaar. Er lijkt de komende tijd mooi voorjaarsweer aan te komen en hopelijk komt dat op tijd voor de eerste kuikens die inmiddels uit het ei zijn gekropen.
Echter zijn er helaas alweer geluiden van grote predatiedruk her en der in Friesland. Willen we de huidige populatie van de grutto en andere soorten in Friesland de komende jaren op peil houden dan zullen we nog meer aan predatiebeheer moeten gaan doen. Alleen biotoopverbetering is niet meer voldoende. Vorig jaar is de noodklok al geluid en ook dit jaar lijkt slecht uit de startblokken te gaan.

We willen iedereen oproepen om het bijltje er niet bij neer te leggen en door te zetten met het actief opzoeken, beschermen en registreren van weidevogelnesten! Zoals jullie wel weten kunnen we via het registratie systeem van de BFVW en via de fûgelwacht app veel en uitgebreide registraties vastleggen van alle voorkomende soorten in Friesland. We kunnen via waarnemingen ook de gedragingen registreren van vliegende -en grond predatoren.

Bij heel veel vogelwachten valt op dat de meeste ingevoerde registraties beperkt blijft tot de 4 hoofdsoorten van de weidevogels. We zouden graag zien dat er ook andere soorten geregistreerd worden en dan met name de predatoren!

We willen iedere nazorger vragen om zoveel mogelijk vliegende -en grondpredatoren te registreren. In de bijlage heb ik een handvat meegestuurd waarin de meest bedreigende predatoren zijn weergegeven. Het handvat is opgesteld door Johannes van Stralen (Gebiedscoördinator BFVW) in samenwerking met Jeroen de Vries (Collectief Súdwestkust) en Inge van der Zee (BFVW).

Op dit moment hebben we nog geen idee of deze registraties ons in de toekomst gaan helpen bij meer verruiming op het gebied van predatiebestrijding. Er zijn nog genoeg vragen o.a. objectiviteit, rechtsgeldigheid etc waar op dit moment nog geen antwoorden op zijn. Dit gesprek kunnen de collectieven en de BFVW met de provincie aangaan.

Eén ding is wel zeker. We benutten de kennis en de middelen en schetsen daarbij een beeld. Dit kan nooit geen kwaad. Mocht blijken dat we in de toekomst wel wat met de verzamelde data kunnen dan zijn de eerste stappen gezet en lopen we een keer voor de muziek uit i.p.v. er achter aan.