Tellers gezocht voor de Argustelling in Friesland!

De Argustelling

Met de Argustelling worden drie bijzondere soorten in het Friese agrarische gebied jaarlijks gemonitord:

– de argusvlinder
– de libel groene glazenmaker
– de waterplant krabbenscheer

Elke soort vraagt om een eigen werkwijze, de argusvlinder om minimaal vijf tellingen per jaar, de groene glazenmaker om drie tellingen en bij krabbenscheer voldoet één telling. Deelnemers van de Collectieven, hun gezinsleden of andere vrijwilligers die het leuk vinden om soorten te tellen in agrarisch gebied kunnen meedoen door te tellen langs bosjes, singels, kruidenstroken, sloten (zelfde als Boerensloot-telling), bermen en boerenerven. Je kunt alle drie soorten tellen of slechts één of twee van de genoemde soorten.

Tel mee!

Wanneer?  Tellen gebeurt in mei – september
Hoe vaak?  Meerdere jaren 1 – 5 tellingen per jaar.
Wat moet je weten?  Je kent drie soorten of leert deze kennen. Voorkennis is niet nodig.
Waar? Dit gebeurt in overleg, met toestemming van de grondgebruiker.
Regio’s:
• Noardlike Fryske Walden
• Agrarisch Collectief It Lege Midden
• Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost Friesland
• Agrarische Natuur Coöperatie Westergo
• Agrarisch Collectief Súdwestkust

Hoe lang? Een telling duurt ongeveer een half uur looptijd, exclusief reistijd.
Start: Workshop van De Vlinderstichting op donderdag 22 april 2021

Opgeven en informatie: gerdien.bos@vlinderstichting.nl

Bron: Vlinderstichting
Lees de flyer van de Vlinderstichting.