Monitoring van insectenpopulaties tijdens broedseizoen van Grutto’s

Grutto Landschap Project

Vanaf 2021 zal de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) niet alleen de Grutto populatie monitoren, maar ook de habitat en het voedselsweb van broedende Grutto’s. In dit onderzoek zal onder andere gekeken worden naar het voedsel van kuikens (insecten) en volwassen Grutto’s (wormen).

Grutto’s zijn nestvlieders, wat betekent dat de kuikens direct nadat ze uit het ei zijn gekropen zelf op zoek moeten naar voedsel. De ouders bieden alleen bescherming tegen roofdieren tot het uitvliegen. De kuikens voeden zich met insecten die ze van de vegetatie plukken. Zodra hun snavel de volle lengte en kracht heeft bereikt, gaan ze in zachte modderige bodems en ondiep water op zoek naar regenwormen en muggenlarven.

Het project heeft tot doel de beschikbaarheid van insecten te kwantificeren voor grutto- kuikens die aanwezig zijn in de broedgebieden (Zuidwest-Friesland, Nederland, en Nedersaksen – Unterelbe en Dummerzee -, Duitsland) van midden april tot eind augustus.
De beschikbaarheid van insecten zal worden vergeleken langs een gradiënt van landgebruik intensiteit en bodemvochtigheid, aangezien zowel beheersactiviteiten als bodemvochtigheid van invloed zijn op de levenscycli van insecten die uit de grond komen of uit lokale waterbronnen komen aanvliegen. Deze resultaten zullen onze kennis verbeteren over welke beheers- en vochtregimes gezonde insectenpopulaties bevorderen.

Wil je meer weten over de methoden en de 6 locaties waar ze het onderzoek uitvoeren, lees dan het complete onderzoeksplan van de RUG.