Bokahsi-sympium gemist? Kijk het online terug!

Het online Bokashi-symposium van 25 maart jl. is door ruim 100 personen van Friesland tot België bekeken. Binnen het Bokashi-project loopt al drie jaar een praktijkproef op vijf verschillende landbouwbedrijven. De tussentijdse resultaten stonden centraal tijdens dit symposium:

  • De grasopbrengst op de strook die is bemest met Bokashi en drijfmest iets hoger (9.8 ton ds per ha) ligt dan op de strook die uitsluitend met drijfmest is bemest (8.7 ton ds per ha).
  • Op maisland zien we een tegenovergesteld effect
  • De opbrengst op met Bokashi en drijfmest bemeste strook (in 2020 15.2 ton ds/ha) is lager dan op de met drijfmest bemeste strook (18.4 ton ds/ ha), maar aanzienlijk hoger dan de onbemeste controlestrook (0.8 ton ds/ha).

Bestuurders Jan van Weperen van het Wetterskip en Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel zijn enthousiast over de Bokashi-methode en zien het verwerken van lokale biomassa tot een bodemverbeteraar als kans om lokaal groenstromen te verwaarden en dus voor de lokale circulaire economie. Daarnaast zien zij ook een kans voor het waterbergend vermogen van de bodem. Voor het vervolgonderzoek wordt via het Fjildlab een aanvraag gedaan bij de subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Ook sluit het project aan bij het initiatief van Circulair Terreinbeheer, waarbij verschillende Bokashi- en compostprojecten met elkaar worden vergeleken. U kunt hier heel het webinar terugkijken en het volledige rapport met de tussentijdse resultaten hier teruglezen