Artikelen door Jeroen de Vries

Subsidieregeling bescherming nesten en kuikens weidevogels Fryslan vastgesteld door GS

Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook […]

,

BGT-check | Actie vereist

Collectief Súdwestkust is gestart met het verwerken van de validatie die zijn ontstaan vanuit de BGT check. Onderstaande een korte update; Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een BGT-check te doen. In de BGT check is per perceel het verschil te zien tussen de huidige en de nieuwe topografische grenzen. U kon […]

Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Beste ANLb-deelnemer, In september van dit jaar hebben we jullie middels de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de BGT en het uitvoeren van de BGT check. De overheid was op dat moment bezig om de begrenzingen van de percelen opnieuw en met meer detail vast te stellen. De nieuwe digitale kaart […]

Ecologisch slootschonen

EEN SLOOT VOL LEVEN! Biodiversiteit in en rond de sloot staat dit najaar centraal. Dit is immers dé tijd van hekkelen. Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n […]

Doe z.s.m. de BGT check

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Beste ANLb-deelnemer, Bij deze willen we u vragen om niet te lang te wachten met het doorlopen van de ‘BGT check’, waarvoor u mogelijk in 2021 (of 2022) door RVO wordt uitgenodigd. Hieronder leest u wat de ‘BGT check’ is en waarom wij u vragen deze tijdig te doorlopen. Zoals u […]

22 sept. | Inspiratie-avond over de landbouwtransitie – Boer doet leven!

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel […]