Artikelen door Jeroen de Vries

Ecologisch slootschonen

EEN SLOOT VOL LEVEN! Biodiversiteit in en rond de sloot staat dit najaar centraal. Dit is immers dé tijd van hekkelen. Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n […]

Doe z.s.m. de BGT check

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Beste ANLb-deelnemer, Bij deze willen we u vragen om niet te lang te wachten met het doorlopen van de ‘BGT check’, waarvoor u mogelijk in 2021 (of 2022) door RVO wordt uitgenodigd. Hieronder leest u wat de ‘BGT check’ is en waarom wij u vragen deze tijdig te doorlopen. Zoals u […]

22 sept. | Inspiratie-avond over de landbouwtransitie – Boer doet leven!

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel […]

Resultaten onderzoek Bokashi

In dit praktijkexperiment zijn op 5 verschillende bedrijven 3 jaar lang de effecten van bokashi bemesting op bodem, gewas en water onderzocht. Bokashi + drijfmest is daarbij vergeleken met puur drijfmest en een controle (geen bemesting). Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een onderbouwd overzicht van de werking, mogelijkheden en kansen van […]