Woensdag 22 mei 2024 was de aftrap van het lesprogramma Weidevogelsafari van Agrarisch collectief Sudwestkust op boerderij de Klompenpleats in Nijhuizum. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool Klaver Fjouwer uit Oudega maakten tijdens de les kennis met de kievit, grutto, scholekster en tureluur. Daarnaast namen ze in kijkje in het landschap: wat zie je? Vervolgens ontwierpen ze in groepjes hun eigen weidevogellandschap met zelf verzamelde materialen. Gedeputeerde Femke Wiersma van de provincie Fryslân en wethouder Landbouw, natuur en landschap Henk De Boer waren bij de start van het lesprogramma aanwezig.

Agrarisch natuurbeheer belangrijk
Als grootste landbouw gemeente van Nederland, speelt agrarisch natuurbeheer en de zorg voor weidevogels een belangrijke rol in onze gemeente. Daarom willen we samen met de boeren kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Educatie voor de jeugd is daar een belangrijk onderdeel van. Deze Weidevogelsafari van Agrarisch Collectie Sudwestkust is daar een mooi voorbeeld van.

Belang leren goede balans in natuur en landbouw
De Weidevogelsafari is ontwikkeld door Agrarisch Collectief Sudwestkust en IVN Natuureducatie met geld van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en LIFE IP Grassbirdhabitats. Het lesprogramma leert kinderen wat het belang is van een goede balans in natuur en landbouw. Mar en Klif (Groen Doen) regelt de koppeling tussen boerenbedrijven en de basisscholen. Dit jaar zijn er lessen in Echternerbrug, Baaium en Nijhuizum. Het idee is om komende jaren op meer plekken in Fryslân de lessen aan te bieden.

Ga voor meer informatie over de weidevogelsafari naar de website van GroenDoen