Grutto Landschaps Project

Jaarverslag Grutto Landschap Project

Het is al weer een jaar geleden sinds de laatste update over het Grutto Landschap Project en het doet me plezier jullie ons jaarverslag over 2023 te kunnen sturen.

Het voorjaar van 2023 starttte kletsnat en in tegenstelling tot het jaar ervoor, konden grutto’s na aankomst op veel plekken terecht om op te vetten door, zoals uit poepmonsters bleek, vooral veel wormen te eten. Wellicht heeft dat er voor gezorgd dat de vogels al snel aan de leg raakten en we zelfs het vroegste nest van de afgelopen 20 jaar onderzoek konden noteren. Het nestverlies door predatie was echter meer dan 50%, waarbij das en vos het grootste deel voor hun rekening namen. Maar ondanks dat steenmarters even veel aanwezig waren als vorig jaar, was hun bijdrage aan de nestpredatie minimaal. De broedpopulatie is de laatste jaren vrij stabiel wat ongetwijfeld een gevolg is van de relatief goede kuikenjaren 2019, 2021 en 2022, maar in 2023 moesten we helaas weer een stap terug doen. Uit DNA-analyses van kuikenpoep hebben we in detail hun dieet kunnen achterhalen. Daaruit bleek dat ze het vooral van vliegen moesten hebben maar was daarvan wel voldoende aanbod op het moment dat de kuikens veel voedsel nodig hadden? Daar hopen we volgend jaar meer over te kunnen vertellen. Verder in dit jaarverslag onder andere meer over bemesting en bodemleven, ecosysteemdiensten van veengronden, de bruikbaarheid van alarmtellingen, overwinterende grutto’s in Senegal, de problemen die ze hebben met de droogte in Spanje, wat boeren er van weerhoudt om (meer) aan weidevogelbeheer te doen en nog veel meer!

Dit is de laatste tussenrapportage over dit project. In de komende 1,5 jaar analyseren en integreren we de onderzoeksresultaten om het voedselweb van de grutto in relatie tot de intensiteit van grondgebruik beter te begrijpen. De eindrapportage zal bestaan uit een reeks proefschriften en artikelen, die we ook in de media en door lezingen onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek willen brengen.

We zullen dit verslag verspreiden in ons netwerk en ook digitaal beschikbaar maken op onze website: https://www.globalflywaynetwork.org/publications maar jullie kunnen ook hier downloaden.

Op naar veldseizoen 2024!

Bovenstaand artikel is van Jos Hooijmeijer