Fûgelweb, succes krijgt een vervolg!

Op initiatief van Ysbrand Galama is in 2018 It Fûgelweb opgericht, onder ander samen met It Fryske Gea en het Collectief Súdwestkust. Het Fûgelweb is een actief netwerk van verschillende lokale en regionale partijen. Het doel van dit netwerk is, het verbeteren van de broedresultaten van de weidevogels. Om dit doel te kunnen realiseren worden grotere kerngebieden met elkaar verbonden en worden storende factoren zoveel mogelijk opgelost. De storende factoren in het landschap zijn geïnventariseerd en hiervoor is een knelpuntenlijst opgezet.

Fûgelweb is een netwerk in de regio rond Workum. Het gaat hierbij om de gebieden: Workumerwaard, Workumer Mar, Workumer Nieuwland, Aaltjemeer, de Haanmeer, It Heidenskip, de Samenvoeging, Kleine Wiske en It Far. De deelnemers in dit netwerk zijn: It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Vogelwachten, Stichting behoud Natuur en Landschap, de RUG, de Gemeente Súdwest Fryslân en het Collectief Sudwestkust. De provincie Fryslân kijkt op de achtergrond mee.

Het Fûgelweb is geen organisatie op zich, maar een actief netwerk dat in het werkgebied de knelpunten aanpakt. Deze praktische werkwijze krijgt een vervolg. In 2020 wordt het Fûgelweb Idzegea opgericht. Bij succes zullen er in de toekomst op meer gebieden in Friesland dit soort netwerken worden opgericht.