Artikelen door

Vrijstelling beheer en schadebestrijding ganzen opgeschort

De provincie Fryslân schort met ingang van donderdag 11 februari 2021 de vrijstelling voor verjagen en bestrijding met ondersteunend afschot van de brandgans, kolgans en grauwe gans tijdelijk op. Daarnaast is het niet toegestaan watervogels te verjagen.   Voor meer informatie zie: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/vrijstelling-beheer-en-schadebestrijding-opgeschort_23303.html?fbclid=IwAR1B8ZbI11drNLGSVXfq2o2QpbOOVuDflwA17SpVUrDwUnxBjn42aJppiFU 

Meld uw schade door brand- en kolganzen!

Brief namens de LTO De provincie Fryslân verleent vanaf 1 juni dit jaar geen ontheffingen meer voor afschot op overzomerende brand- en kolganzen die gewasschade veroorzaken. Met als gevolg dat veel agrariërs moeten toezien hoe de ganzen schade aanbrengen op gras en andere gewassen. Vanuit de georganiseerde landbouw in Fryslân is vastgesteld dat dit een […]

Slechtste jaar ooit voor grutto

Slechtste jaar ooit voor de Grutto 2020 gaat de boeken in als het slechtste broedseizoen tot nu toe voor de grutto in weidevogelbolwerk Friesland. Nog niet één op de tien paartjes die aan een nest begonnen, wisten een jong groot te krijgen. “In de zeventien jaar dat we nu onderzoek doen aan grutto’s hebben we […]