200 miljoen te kort aan ANLb budget

Te kort ANLb budget
In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan over een tekort aan ANLb-budget van circa €200 miljoen in totaal. Dat tekort is ontstaan doordat de ANLb-tarieven geactualiseerd zijn, en daardoor omhoog zijn gegaan. De helft van het tekort heeft betrekking op de geplande uitbreidingen van het ANLb in de komende jaren, dus op beheer dat nu nog niet is afgesloten. De andere helft heeft betrekking op het beheer dat in 2023 is gecontracteerd en dat gedurende dit jaar en de komende jaren is of wordt uitgevoerd. Dit deel van het tekort is dus het meest urgent.

Dekking wordt gezocht
Het is een feit is dat er momenteel geen dekking is voor dit tekort. Daarom hebben diverse politieke partijen – in reactie op een oproep vanuit zowel de provincies als BoerenNatuur – een amendement ingediend op de ontwerpbegroting van LNV voor 2024. Dat amendement heeft als doel om alsnog de benodigde dekking te vinden voor het tekort dat betrekking heeft op het beheer dat in 2023 gecontracteerd is.

ANLb vergoedingen worden wel uitbetaald
Wij willen benadrukken dat – ongeacht dit tekort – onze ANLb-deelnemers hun ANLb-vergoedingen sowieso uitbetaald zullen krijgen, conform de beheercontracten die met hen zijn afgesloten. Het benodigde extra budget wordt hoe dan ook beschikbaar gesteld; de vraag is alleen nog uit wiens/welk potje dat precies betaald gaat worden.

ANLb 3.0
Daarnaast is vanuit BoerenNatuur de oproep gedaan om een ANLb 3.0 mogelijk te maken. Het ANLb is een gebiedsgericht instrument waar inmiddels al jaren ervaring mee is opgedaan. De komende jaren zou dit doorontwikkeld moeten worden tot een ANLb 3.0 dat zowel voldoende omvang als intensiteit heeft, zodat het een effectieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de maatschappelijke doelen op het gebied van biodiversiteit, landschap, klimaat en water én voor boeren een volwaardig alternatief verdienmodel kan zijn.