Brandbrief naar Provincie en gemeente

Extreme predatiedruk op de legsels en kuikens van weidevogels

Naar aanleiding van de voorlopige resultaten weidevogelseizoen in de Súdwestkust vindt het Collectief Sudwestkust het noodzakelijk de noodklok te luiden betreffende de extreme predatiedruk en het negatieve effect daarvan op de weidevogelpopulatie.  Dat de predatiedruk extreem hoog is op de populatie weidevogels is de afgelopen jaren wel bewezen met de vele onderzoeken die gedaan zijn in Fryslân. Boeren/beheerders en vrijwilligers verliezen het vertrouwen en de motivatie omdat concrete acties op het gebied van predatiebeheer vanuit de overheid uitblijven. Voor de grutto, kievit, tureluur en scholekster is het inmiddels ‘tien over twaalf’.

Strekking brief
We hebben daarom een brandbrief gestuurd aan de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de gemeente Súdwest-Fryslân. De strekking van de brief; “De provincie Fryslân is het als ‘Greidefûgel provincie’ aan onze nationale vogel de grutto verplicht om nu actie te ondernemen. Actie in de vorm van het toestaan van het bejagen (beheren) van alle predatoren in en rondom weidevogelkerngebieden. Gebeurt dit op korte termijn niet dan zien we binnen nu en tien jaar geen grutto’s meer waaks op een paal in de landerijen staan en is Fryslân geen ‘Greidefûgel provincie’ meer.

Wij hopen met deze brief te bewerkstelligen dat de lokale politiek onze ideeën op het gebied van predatiebeheer wil aanhoren en zich ervoor wil inzetten om toestemming te krijgen de predatoren in en rondom weidevogelkerngebieden te bejagen. We zijn ons ervan bewust dat we een lange adem nodig hebben maar gaan er vol voor. Dit zijn we aan de weidevogels, boeren/beheerders en vrijwilligers verplicht!

Jeroen de Vries (projectleider Collectief SWK)