Een nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid voor de Súdwestkust

Op 3 april 2019 zijn er tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Klameare te Workum twee nieuwe bestuursleden aangesteld. Ze stellen zich graag even aan je voor:

Wigle Sinnema, 
nieuwe voorzitter

“Mijn hele leven ben ik al werkzaam in de landbouw. Bedrijfsleider bij een loonbedrijf, op buitenlandse projecten en als akkerbouwer in Arum. Omdat onze kinderen niet opvolgen hebben we dat bedrijf nu geëxtensiveerd: graanteelt en verhuur aardappelland. Sinds maart 2019 wonen mijn vrouw Janke en ik in Sneek. Naast akkerbouw ben ik altijd bestuurlijk actief geweest in diverse functies. Momenteel o.a. als bestuurslid bij Wetterskip Fryslân en in de Raad van Commissarissen van de HZPC.”

Neem contact op met Wigle via: w.sinnema@sudwestkust.nl

Jetty de Vries, 
nieuw bestuurslid

“Na mijn studie Rechten in Groningen ben ik weer teruggekeerd naar mijn geboorteplaats Workum. Bij toeval kwam ik in de toeristische wereld terecht. In deze branche was ik meer dan  12 jaar werkzaam, waardoor ik bijna in alle hoeken van Friesland ben geweest.

Precies 10 jaar geleden besloot ik als freelancer te gaan werken. In deze rol voer ik projecten uit voor bedrijven en organisaties. De meeste projecten kenmerken zich door een maatschappelijk karakter. Dit flexibele freelancewerk is goed te combineren met mijn nieuwe functie als bestuurslid van het collectief. Met plezier draag ik via deze rol een steentje bij aan het in standhouden van de natuur en met name van de weidevogels.”

Neem contact op met Jetty via: j.devries@sudwestkust.nl