Laatst check Weidevogelseizoen 2023

Hallo deelnemers van het Collectief Súdwestkust,

Nog even en het seizoen barst weer los omtrent het weidevogel seizoen en ANLB beheer.
Even een paar puntjes op een rij om alvast op scherp te staan.

  • Check mijnboerennatuur.nl voor je afspraken omtrent het ANLB beheer. Voor vragen, wijzigingen indien gewenst, of anders, benader dan je gebiedscoördinator of mozaïekregisseur van het Collectief.
  • Zorg voor een goed contact met je vogelwacht en nazorger(s). Het is belangrijk dat je lid bent bij uw lokale vogelwacht. Heb je geen nazorger, benader dan de vogelwacht.
  • Het is voor ons belangrijk, dat de nazorger een goede registratie uitvoert tijdens het seizoen. Wij volgen de stippen en alarmtellingen en kunnen vanuit de systemen dan inspelen op ‘last minute beheer’, om de kuikens de mogelijkheid te geven om vliegvlug te worden.
  • Is er tijdens het seizoen twijfel over broedgevallen binnen of buiten je ANLB beheer, laat dit dan aan je gebiedscoördinator of mozaïekregisseur dit weten.

Voor nu wensen wij iedereen een fantastisch weidevogel jaar.
We hebben er zin in en waarderen je inzet, tezamen met iedereen die maar betrokken is, voor de weidevogels!