POP3 Niet Productieve Investeringen: Schep in de grond!

In januari 2019 heeft collectief Súdwestkust een Europese subsidie aanvraag POP3, “Niet Productieve Investeringen agrarisch natuurbeheer weidevogels en akkervogels” ingediend. Na de indiening zijn er meteen vele projecten uitgevoerd om zodoende het weidevogelseizoen 2019 nog te kunnen profiteren van de verschillende maatregelen. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder en kunnen we met tevredenheid terugblikken op de vele investeringen. Het succes voor de weidevogel was wisselend maar meerdere investeringen zijn uitgevoerd voor de langere termijn.

Hieronder een foto per uitgevoerd project.
Klik op de foto voor meer informatie en voor een groter formaat.

Het laden van de foto’s kost even tijd.

 Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland