Het belang van nazorgers op uw bedrijf!

Met deze vraag proberen wij je even bewust te laten zijn van het belang van de inzet van nazorgers op uw bedrijf. Wij gaan er vanuit dat dat nog tot in lengte van dagen door zal gaan maar daar hebben nazorgers en boeren zelf de meeste invloed op.

Een goed onderling contact en inleving in de motivatie en argumenten van de ander zijn daarbij essentieel. Soms krijgen wij signalen dat de belevingswerelden uiteen lopen. Bijvoorbeeld over de inkomsten uit ANLb aan de ene kant en het vrijwilligerswerk aan de andere kant, of de verwachting dat nazorgers op afroep beschikbaar zijn terwijl ze een reguliere baan hebben of demotivatie door het aantreffen van maaiverliezen. Nazorgers durven dit soms niet aan te kaarten omdat ze zich er van bewust zijn dat ze te gast zijn en ze de relatie goed willen houden.

ANLB-deelnemers zullen als geen ander het belang van vrijwillige inzet herkennen. Wij doen daarom aan jou de oproep om nazorgers, misschien onder het genot van een kopje koffie, vroegtijdig bij de planning van de landbouwwerkzaamheden te betrekken, wordt lid van de plaatselijke vogelwacht voor zover dat nog niet het geval is en toon daarmee uw betrokkenheid. Vanuit het veld krijgen wij ook signalen dat dit op de meeste plekken al gemeen goed is en voorbeelden dat boeren hun nazorger tijdens het maaien meenemen op de trekker, hem/haar na een nazorgronde uitnodigen voor een pilsje of aan het einde van het seizoen een kerstpakket doorschuiven. Het levert echt iets op.