22 sept. | Inspiratie-avond over de landbouwtransitie – Boer doet leven!

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap.
De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt…

Met Jan Terlouw, politicus en auteur, Frank Westerman, auteur van o.a. De Graanrepubliek en Caspar Janssen, columnist bij de Volkskrant.

Bekijk onderstaande de trailer van deze inspiratie-avond!

Meer informatie en tickets
www.deuitdaging.frl