Kansen in miljoenenproject IJsselmeerkust

Tijdens de raadsvergadering van gemeente SWF op donderdagavond 10 januari 2019 werd het miljoenenproject Koppelkansen IJsselmeerkust besproken. Age Flapper heeft hier namens Collectief Súdwestkust gebruik gemaakt van het inspreekrecht, vanuit de gedachte dat de aanstaande plannen een win-win situatie kunnen betekenen.

Het Collectief is in samenwerking met meerdere partijen, zoals it Fryske Gea en it Wetterskip Fryslân, druk doende het beheer van de Workumerwaard nog verder te verbeteren. Dit betekent onder andere dat er in het voorjaar een hoger waterpeil nodig is, ten bate van de weidevogels. Een oplossingen hiervoor is het verplaatsen van het gemaal bij camping ’t Soal. Een ingrijpende operatie, maar vanuit het omvangrijke en overkoepelende project Koppelkansen IJsselmeer zouden deze werkzaamheden in één keer meegenomen kunnen worden. De commissie bestuur en financiën, de raadsfracties en wethouder Maarten Offringa reageerden welwillend.

Berichtgeving Leeuwarder Courant, d.d. 11-01-2019. Klik op de foto om te vergroten.

Afbeeldingen inzake project Koppelkansen IJsselmeerkust, afkomstig van de website van gemeente SWF.