Collectief Súdwestkust plaatst verbodsborden

Afgelopen periode is er een aantal maal overleg gepleegd met de gemeente SWF inzake de Workumerwaard. Er is gesproken over hoogwaterpeil, openheid en rust met als doel het Bruto Territoriaal Succes (BTS) in dit gebied te verhogen. Oftewel: we willen dat er meer kuikens de kans krijgen om vliegvlug te raken. Waardoor op langere termijn de weidevogelstand verbeterd. We richten ons daarom op het optimaliseren van het beheer in dit gebied. Met zo veel mogelijk rust tijdens het broedseizoen.

Honden aan de lijn

Naast landschappelijke elementen speelt ook predatie door onder andere vossen en roofvogels een grote rol in het teruglopend aantal weidevogels. Vanuit preventief oogpunt wenst Collectief Sudwestkust een verbod op loslopende honden in de Workumerwaard, tijdens de broedperiode: van 1 maart tot 30 juni. Om die reden worden er ook bordjes geplaatst om eigenaren te attenderen op het aanlijnen van hun viervoeter in deze periode.

Bij de Slinkewei worden de bordjes geplaatst. Het Collectief hoopt hiermee te bereiken dat in het gebied tijdens het broedseizoen voldoende rust heerst om het BTS komend jaar te verhogen.