De Gruttomonitor 2018 is uit

De Rijksuniversiteit Groningen heeft het jaarverslag 2018 van haar onderzoek in Sudwest Fryslân afgerond en gepubliceerd onder de titel Gruttomonitor 2018. Geen ingewikkeld wetenschappelijk verhaal,  maar een helder overzicht van hoe het afgelopen jaar er uit zag. Helaas een mager jaar waarin de klap kwam die drie jaar geleden al voorspeld werd.

In 2015 en 2016 waren er extreem weinig vliegvlugge kuikens. Uiteraard ook met gevolgen voor seizoen 2018. Toch was het even schrikken dat ook Sudwest Fryslân 15% inleverde na een reeks van jaren waarin de regio het beduidend beter deed dan het landelijk gemiddelde. Hoe dat precies zit wordt uitgelegd in het verslag, de Gruttomonitor.

Afgelopen winter zijn in veel gebieden verbeteringen doorgevoerd om gebieden natter en minder geschikt voor predatoren te maken. Hopelijk met een merk- en meetbaar resultaat voor komend seizoen.

Medewerkers van de RUG brengen dit seizoen opnieuw alles in kaart. De kans is groot dat de beheerders van het Collectief ze de afgelopen weken al hebben ontmoet in het veld of op hun bedrijf. De verwachting is dat men volgende winter met een nog uitgebreider verhaal kan komen, waarin een inschatting gemaakt wordt hoe levensvatbaar de populatie is. En of er aantoonbare oorzaken zijn voor de resultaten van de verschillende de (kern)gebieden.

Tot slot bedankt de RUG via deze weg een ieder voor alle medewerking en gastvrijheid.