Excursie door gebiedscoördinator Ronny Cuperus

Tijdens het personeelsuitje van het bedrijf De Vries Scheepsbouw in Makkum heeft Ronny Cuperus in het veld een presentatie gehouden over het weidevogelbeheer. Ronny Cuperus stond in het gebied bij de Maatschap Zijsling-Altenburg vlakbij Idsegahuizum.

Aan meer dan 40 medewerkers – die via een wandeltocht in het veld aankwamen – vertelde Ronny over de veranderingen die het gebied de laatste jaren heeft ondergaan, zoals een nieuwe aangelegde natuurvriendelijke oever en het extensief grasland. En over de toekomstplannen die nog op stapel staan zoals rietveld aanpassen naar natuurvriendelijke oevers, het verschralen van grasland percelen en waar mogelijk de waterstand omhoog brengen. Al deze aanpassingen in het landschap zijn ter stimulering en instandhouding van de Grutto, de Kievit, de Scholekster en de Tureluur. Over dit unieke gebied heeft Omrop Fryslân eind februari een reportage gemaakt.